Disclaimer

Disclaimer

Algemeen.


Op het gebruik van de website www.haroba.be zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Gelieve de hierna volgende bepalingen zorgvuldig te lezen. Het bezoeken van deze website impliceert uw bevestiging dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.


Gebruik van informatie en beperking van aansprakelijkheid.


De informatie op de website is van algemene aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


HaRoBa vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal HaRoBa vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.


Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen HaRoBa vzw en de gebruiker van de website ontstaan.


HaRoBa vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.


Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.


De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. HaRoBa vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


HaRoBa vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


Hyperlinks.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.


HaRoBa vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


E-mail.


HaRoBa vzw garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hierna verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder ecryptie of wachtwoordbeveiliger per e-mail met HaRoBa vzw te corresponderen, accepteert u dit risico.


Intellectuele eigendomsrechten.


De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele rechten en behoren toe aan HaRoBa vzw of rechthoudende derden.


Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welk manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat HaRoBa vzw daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.


Het Belgisch recht (01/04/2014) is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. (rechtspersonenregister) Gent, afdeling Oostende bevoegd.