Onze Doelstelling

Doelstelling.

Van hobby en passie tot het uitbouwen van een vzw.

 

HaRoBa vzw is opgericht door drie enthousiaste personen die de passie van het openbaar vervoer in België weten te waarderen, onder meer het Vlaamse openbaar vervoer.

 

Toen in 1991 het Vlaamse openbaar vervoer werd hertekend kreeg de Vlaming een heel ander openbaar vervoer te zien, moderne bussen, hippe look, comfort, ... kortom een nieuwe start.

 

Dit was een mijlpaal voor het openbaar vervoer in Vlaanderen en een deeltje van deze verandering willen wij graag behouden voor de toekomstige generaties. Een mooi stukje historisch mobiele erfgoed voor jong en oud.

 

Terug naar boven.

Doelstelling logo HaRoBa
Harmen.
Ronny.
Bart.
Jordan.

HaRoBa vzw voor jong en oud.


Onze vereniging HaRoBa vzw is er voor iedereen, voor jong en oud, voor je privé feestje of voor grote evenementen. Wij komen samen met jou tot een creatieve oplossing voor elke activiteit die je wil doen en waarbij je een unieke oplossing wil om jou familie, vrienden of klanten te verrassen met een speciale rit met een historische lijnbus.


Daarnaast staan wij ook open om samen te werken met andere erkende organisaties of evenmenten met gelijkaardige doelstellingen. Of HaRoBa vzw kan zelf  activiteiten  ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen in het verwezenlijken van haar doelstellingen.


Terug naar boven.

Voorstelling Doelstelling

HaRoBa vzw en haar doelstellingen en activiteiten.

 

HaRoBa vzw heeft tot haar doel het bewaren,  restaureren en rijvaardig houden van historische lijnbussen vanaf 1991. Deze bussen zijn Vlaamse lijnbussen die hebben gereden voor de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, maar ook voertuigen van haar privé-exploitanten vallen hieronder.

 

Wij willen ons focussen op het promoten, stimuleren en ondersteunen van een toegankelijk soort toerisme met een creatieve toets waarin onze bussen een centrale rol spelen. Alle personen met dezelfde interesse brengen we samen rond het mobiele erfgoed met verschillende activiteiten, demonstraties, exposities, ... Ook bieden wij aan alle geïnteresseerden ritjes aan voor allerhande activiteiten.

 

Samen met een team van bekwame mensen staan wij in om het huidige en toekomstige voertuigenpark te bewaren, te restaureren, te onderhouden en te exploiteren.

 

Wij willen onze passie ook tonen in het mee helpen organiseren van jou activiteiten binnen België zoals reisjes, evenementen, excursies, tentoonstellingen, ... Maar wij willen ook onze leden  verrassen met mooie exclusieve ritten in het kader van mobiel erfgoed, met de filosofie het voor iedereen betaalbaar, bereikbaar en leuk te  houden.

 

Terug naar boven.

Bus 3551.
Bus 3212.
Bus 3768.
Bus 551073.

De vereniging HaRoBa vzw staat er dankzij U.


Onze collectie historische bussen restaureren en ze eveneens rijvaardig houden kost natuurlijk handenvol geld. Om onze gemaakte kosten van restauratie, onderhoud, verzekering, brandstof, ... te kunnen bekostigen, stellen wij onze historische bussen ter beschikking aan het grote publiek.


Onze vereniging HaRoBa vzw kan enkel bestaan door haar inkomsten die ze haalt uit het verhuren van onze collectie historische bussen aan het grote publiek. Maar ook bedrijven, organisaties, overheden, ... die onze historische bussen in een culturele of historische context wensen in te zetten zijn van harte welkom bij ons.


Voor puur functionele verplaatsingen, verwijzen wij  u graag door naar de erkende autobus- en autocarondernemingen.


U kan steeds vrijblijvend een offerte aanvragen.


Terug naar boven.

Interesse in reclame bestickering.


Ooit al eens gedacht aan publiciteit maken op een bus, je kan deze bijna helemaal aankleden met uw reclamethema!!!


Deze bus(sen) komt heel regelmatig in het straatbeeld op diverse locaties, locaties waar uw bedrijf werkzaam is, locaties waar uw activiteit doorgaat, ... de beste reclame die je kan geven aan je doel publiek!!! 


Wij, de vereniging HaRoBa vzw, kunnen uw bedrijf en/of activiteit een perfect project aanbieden tegen heel mooie tarieven, uiteraard langere termijn, zoals 6 maand, 1 jaar , meerdere jaren ...


Onze vereniging HaRoBa vzw beschikt over een 4-tal bussen die dienst gedaan hebben in het openbaar vervoer, deze zijn nu in onze vereniging opgenomen ter bewaring als historisch mobiel erfgoed. Uiteraard kost ons dit veel geld om deze bussen te restaureren, rijvaardig te houden en te onderhouden, dus zijn inkomsten zoals reclame een uitstekend item, die een win-win verhaal tot stand kunnen brengen.


Heeft uw bedrijf interesse in ons voorstel, neem dan gerust contact met ons op en wij werken samen met u een voorstel uit en een mogelijke overeenkomst .


Onze collectie historische bussen stellen wij ter beschikking aan uw onderneming, activiteit, ... voor bestickering.


Dankzij deze inkomsten die wij halen uit het verhuren van onze collectie historische bussen aan u voor reclame bestickering, kunnen wij dit historische erfgoed bewaren voor de toekomstige generaties.


U kan steeds vrijblijvend een offerte aanvragen, ga naar "prijzen en contact".

Uw publiciteit is onze vereniging steunen,

een win-win verhaal.


Onze troeven en uitdagingen zijn:


  • U kiest zelf uw thema en vorm van stickers. 
  • Een bus is zeer opvallend in het straatbeeld en uw streek.
  • Een uitstekende vorm van media- en imagoversterking.
  • Uw kan deze bus mogelijks inschakelen bij evenementen of acties.


  • U steunt een jonge vereniging (vzw).
  • U maakt het ons mogelijk verder te investeren.
  • U helpt mee ons historisch erfgoed op de baan te houden.


U kan steeds vrijblijvend een offerte aanvragen.


Terug naar boven.